ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Πολιτικη ποιοτητας

  • Η ΠΑΦΙΛΗΣ είναι πιστοποιημένη σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005 και διαθέτει HACCP διασφαλίζοντας την ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.
  • Η εταιρία επενδύει καθημερινά στην τήρηση της πολιτικής ποιότητας που εφαρμόζει. Οι επιλεγμένες πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας, οι προσεγμένες εγκαταστάσεις, που πληρούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ο λειτουργικός εξοπλισμός και το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό διασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Η ΠΑΦΙΛΗΣ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές, που επιτρέπουν τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της και την επιβεβαίωση της τήρησης αυστηρών ποιοτικών κριτηρίων παραλαβής, αποθήκευσης, παραγωγής, τυποποίησης και διανομής.
  • Για την ορθή οργάνωση της ΠΑΦΙΛΗΣ, τηρούνται ειδικές προδιαγραφές που διασφαλίζουν την ποιοτική λειτουργία, μέσα από την εφαρμογή ενός συνόλου ελεγμένων και τυποποιημένων διαδικασιών. Ο ποιοτικός έλεγχος της εφαρμογής των διαδικασιών λειτουργίας σε όλα τα τμήματα είναι καθημερινός και τα αποτελέσματά του αξιολογούνται άμεσα, έτσι ώστε να γίνονται οι απαραίτητες βελτιώσεις χωρίς καθυστέρηση.

 

Πιστοποιήσεις

lait

Είμαστε πιστοποιήμενοι και για το βιολογικό καφέ από τη ΔΗΩ.